realizator
dźwięku
Piotr Madziar
W 2002 roku zaproponowano mi prowadzenie wykładów na nowopowstałym kierunku licencjackim Reżyseria Dźwięku w Instytucie Akustyki poznańskiego UAM.

Wiedza, jaką rozpocząłem przekazywać na swoich wykładach, oparta została na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w trakcie pracy w różnych studiach nagraniowych w kraju i za granicą, jak również podczas nagłaśniania największych krajowych festiwali i koncertów.

Ten stale poszerzany materiał obejmuje następujące zagadnienia:

- Decybele, sygnały i połączenia
- Miksery i ich wyposażenie
- Mierniki sygnałów audio
- Korektory i filtry
- Procesory dynamiki i procesory psychoakustyczne
- Procesory efektów
- Mikrofony i techniki mikrofonowe
- Podstawy miksowania i produkcji nagrań
- Podstawy nagłaśniania

Pierwotnie wykłady prowadziłem z kredą w ręku, bo wiele lat temu nie było w salach wykładowych rzutników, ani komputerów. Teraz do dyspozycji studenci mają pokaz z prawie 300 slajdów; posiłkuję się również rozmaitymi przykładami dźwiękowymi - od prostych zagadnień, aż do demonstracji metod miksowania wielośladowych materiałów pochodzących z mojej praktyki i konkretnych, wyprodukowanych przeze mnie materiałów z różnych gatunków muzycznych.

Uzupełnieniem moich wykładów są zajęcia laboratoryjne, obejmujące praktyczną pracę realizatora dźwięku, które prowadzi trzech moich kolegów w dwóch studiach nagraniowych, analogowym i cyfrowym, jak również w komputerowej Pracowni Montażu Dźwięku.
---------------------

Od października 2017 przestałem być pracownikiem Instytutu, ale nadal prowadzę wykłady z Technologii Realizacji Dźwięku, nie uczestnicząc już w zajęciach laboratoryjnych, ani w pracach dyplomowych.