realizator
dźwięku
Piotr Madziar
Okładki ważniejszych, lub ciekawszych płyt, jakie zrealizowałem, bądź też w realizacji których uczestniczyłem.
Cześć zrealizowana jeszcze analogowo i wydana pierwotnie na winylach, ze wznowieniami na CD. Lista jest stale uzupełniana.
Kolejność wyświetlania okładek przypadkowa.