realizator
dŸwięku
Piotr Madziar
Okładki ważniejszych, lub ciekawszych płyt, jakie zrealizowałem, bšdŸ też w realizacji których uczestniczyłem.
Czeœć zrealizowana jeszcze analogowo i wydana pierwotnie na winylach, ze wznowieniami na CD. Lista jest stale uzupełniana.